GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Amper Meteo, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 040 97 602, aby zpracovávala tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název Vaší společnosti a e-mail

Doba zpracování

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@amperholding.cz, prostřednictvím zákaznické linky 800 701 313, prostřednictvím formuláře na webové stránce www.ampermeteo.cz (unikátní odkaz bude v každém emailu) nebo dopisem zaslaným na adresu společnosti uvedenou výše.

Účast dalších subjektů

Vaše údaje neposkytujeme a nepředáváme jiným subjektům mimo společnost Amper Meteo, s.r.o. Vaše údaje jsou ukládány výhradně na zabezpečených datových úložištích umístěných na území EU. Vaše údaje nejsou předmětem automatického zpracování jako například třídění, profilování nebo analýza tzv. big dat

Informace o Vašich právech v souvislosti s osobními údaji uchovávanými za účelem rozesílání zpravodaje Amper Review:

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:
vzít souhlas s uchováváním těchto Vašich osobních údajů kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše kontaktní adresy

Pokud máte zájem o informace ohledně Vašich osobních údajů, chcete je aktualizovat nebo opravit, případně požádat o jejich výmaz, můžete kontaktovat i naše odpovědné zaměstnance e-mailem na adresu gdpr@amperholding.cz  nebo telefonicky na zákaznickou linku 800 701 313.

Twitter Facebook