Novinky

Výroba a spotřeba elektřiny a počasí v roce 2019   30.1. 2020

Výroba z fotovoltaických elektráren v roce 2019 byla o 3,2 % nad průměrem posledních 5 let. Celková výroba se pohybovala na 2286 GWh, což bylo naopak o 2 % méně než v předchozím roce 2018. Vzhledem k příznivému průběhu loňského počasí, tak největší výroba byla zaznamenána v červnu, a to 14,3 % z ročního podílu. Bylo to dáno velmi slunečným a teplým počasím. Například na stanici Brno-Tuřany bylo naměřeno 310 hodin slunečního svitu (v průměru denně 10,3 hodin), což bylo o 46 hodin více než v následujícím měsíci červenci. Na úrovni letních měsíců byla i celková výroba v dubnu (12 % z ročního podílu). Naopak zimní měsíce se už tradičně pohybovaly okolo 2,5 % z ročního podílu. Celkově v osmi měsících byla výroba vyšší než 5letý průměr. Větší propad byl pak v měsíci květnu. Zde byla výroba o 18 % nižší, než je obvyklé. Opět to bylo dáno počasím, kdy květen byl většinou zatažený, deštivý a chladný. V květnu v Brně-Tuřanech bylo trvání slunečního svitu v průměru jen 5 hodin denně. Největší denní výroba byla dne 4. července a to 13,4 GWh.

Oproti tomu byla výroba z větrných elektráren podstatně nižší, což odpovídá instalovanému výkonu v České republice. Celková roční výroba byla 653 GWh. Větrné počasí nás doprovázelo hlavně v měsíci březnu, kdy bylo vyrobeno z větru 81,5 GWh (12,5 % z ročního podílu). Podíl výroby je v České republice vždy vyšší v zimních měsících než letních, což je dáno celkovou cirkulací a častějším průchodem tlakových níží přes republiku než v letních měsících, kdy vítr je výrazný hlavně při bouřkových situacích, nebo při rychlých přechodech front, což zvedá rychlosti lokálně a na kratší dobu. Nejvíce elektřiny z větru se vyrobilo v minulém roce dne 2. ledna a to 5,5 GWh.

Spotřeba elektřiny v posledních letech stoupá a rekordních hodnot dosáhla v roce 2018. Minulý rok byla o 1,5 % níže než v roce 2018, ale o 3 % výše než průměr let 2013-2019. Celková spotřeba dosahovala 71 889 GWh. Tedy například výroba fotovoltaických elektráren dokázala pokrýt spotřebu jen z 3,2 % a větrné elektrárny dokonce jen z 0,9 %. Spotřeba je prakticky vždy vyšší v zimních měsících a tomu bylo i minulý rok. Nejvyšší zatížení bylo tedy v lednu, a to 6726 GWh, což je 9,9 % z ročního podílu. Oproti průměrným hodnotám byla významně vyšší spotřeba právě v lednu a květnu (o 6 %). To odpovídalo průběhu počasí, hlavně v květnu, kdy mělo docházet již k ukončení topné sezóny, ale mnoho obyvatel ještě používalo přitápění spotřeba v relativně větší míře i svícení. Rekordní spotřeba v roce 2019 byla 23. ledna, a to 257 GWh, což je o 19 % více než je v lednu obvyklé. Nejvyšší spotřeba je pak během dne v průměru kolem poledních hodin (9,07 GWh).  


Twitter Facebook