Spotřeba energií

Předpověď spotřeby energií velmi komplexní záležitost, do které hovoří jak socioekonomické vlivy, tak i počasí. Zejména v chladné polovině roku role počasí podstatně narůstá, a to jak vlivem kolísání vnější teploty, tak i vlivem slunečního svitu. V této oblasti již byly našimi experty vyvinuty postupy, které ve spolupráci s dotyčnými subjekty přinášejí významné úspory v optimalizaci výroby a spotřeby energie. To se týká jak spotřeby elektřiny, tak hlavně tepla a navazující předpovědi výroby v teplárnách či výtopnách.

Twitter