Média

Informace o počasí a v poslední době i o vývoji klimatu patří v médiích stále k nejvyhledávanějším a nejsledovanějším. Kvalita a forma podkladů rozhoduje o tom, zda tyto informace budou pro konzumenty médií přiměřeně atraktivní. Přípravu podkladů pro zpracování mediálního obsahu s meteorologickým zaměřením nabízí také společnost Amper Meteo. Jejich výhodou je zejména:

  • přesnost přesahující běžné standardy oboru,
  • srozumitelné a přehledné zpracování,
  • snadná integrace dat do navazujících aplikací,
  • možnost odborných konzultací při využívání podkladů zákazníkem,
  • mediální vystupování,
  • možnost prezentace výstupů nejen z jednoho modelu, jak je v současných mediích běžné.
Twitter Facebook