Novinky

Amper Meteo se zúčastní letošního Open Data Expo   21.2. 2020

Open Data Expo je největším a nejdůležitějším veletrhem otevřených dat v České republice. Pořádá ho Nadace OSF už popáté k termínu Mezinárodního dne otevřených dat. Tradičně je spojen s konferencí k využívání open dat a tzv. civic technologies.

5. ročník se letos uskuteční 2. března v CAMPu (Centru architektury a městského plánování) v Praze a hlavním tématem bude klimatická krize. Zváni jsou všichni, kdo publikují nebo využívají otevřená data a zároveň se chtějí podílet na ochraně životního prostředí, přechodu k zelené ekonomice a boji proti klimatické změně.

Cílem Open Data Expo je podpora technologického a společenského rozvoje v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Expo zároveň upozorní na nutnost využívání (otevřených) dat při hledání uhlíkově neutrálních řešení. Na veletrhu můžete potkat instituce, které usilují o snižování emisí a závislosti na fosilním průmyslu, přispívají k boji proti suchu, erozi půdy, úhynu lesů a biodiverzity.

Expo představí zajímavé hosty z České republiky i ze zahraničí. Možnosti využití environmentálních dat při tvorbě klimatických opatření a politik bude prezentovat hned několik zahraničních hostů - Jan Philipp Albrecht z Německa, Ministr pro energetiku, zemědělství, životní prostředí, přírodu a digitalizaci Šlesvicka-Holštýnska nebo Weronika Michalak z Polska, ředitelka organizace HEAL (Aliance pro zdraví a životní prostředí). Sigurður Loftur Thorlacius z Islandu promluví o tom, jak v oblasti klimatu pracují s environmentálními daty konzultanté. V diskusním panelu vystoupí i Milan Šálek, zástupce společnosti Amper Meteo. 


Twitter Facebook