Solární elektrárny

Předpověď výroby slunečních elektráren nabyla v posledních letech ze známých důvodů na významu, přičemž už jenom vlastní určení konkrétního příkonu od Slunce patří při proměnlivém počasí střední Evropy k jednomu z nejobtížnějších úkolů současné meteorologie. Naše skupina se předpovědí výroby solárních elektráren již zabývá několik let, přičemž byly vyvinuty metodu na minimalizaci odchylek. Naše postupy jsou založené jak na historii výroby a charakteristikách jednotlivých fotovoltaických zařízení, tak na pokročilém zpracování špičkových numerických modelů předpovědi počasí. Výsledkem jsou predikce, poskytující v delším časovém měřítku našim klientům významnou konkurenční výhodu.

Twitter