Open Data a Analýzy

Veřejná data a analýzy zpracované společností Amper Meteo

Na tomto webovém portálu lze najít pravidelně aktualizovaná veřejná data a analýzy zpracované společností Amper Meteo, především z oblasti energetiky a meteorologie. Aktuálně se jedná o statistiky spotřeby elektřiny a plynu v České republice, včetně zohlednění (očištění) vlivu počasí, a výroby obnovitelných zdrojů. Grafické výstupy v Tableau lze v případě zájmu vkládat do vlastních webových stránek. Zdroje dat a detailnější popis jejich zpracování naleznete zde.

Elektřina

Elektřina - týdenní změna (meziroční)

Elektřina - týdenní změna (meziroční)

Meziroční změny týdenní spotřeby elektřiny, bez očištění i včetně očištění o vliv počasí.

Elektřina - týdenní změna (dlouhodobá)

Elektřina - týdenní změna (dlouhodobá)

Změny týdenní spotřeby elektřiny oproti průměru 2017-2021, bez očištění i včetně očištění o vliv počasí.

Elektřina - měsíční změna (meziroční)

Elektřina - měsíční změna (meziroční)

Meziroční změny měsíční spotřeby elektřiny, bez očištění i včetně očištění o vliv počasí.

Elektřina - měsíční změna (dlouhodobá)

Elektřina - měsíční změna (dlouhodobá)

Změny měsíční spotřeby elektřiny oproti průměru 2017-2021, po očištění o vliv počasí.


Plyn

Plyn - aktuálně

Plyn - aktuálně

Vývoj spotřeby plynu (neočištěné o vliv počasí) a průměrné teploty vzduchu v ČR za poslední 3 týdny.

Plyn - týdenní změna (meziroční)

Plyn - týdenní změna (meziroční)

Meziroční změny týdenní spotřeby plynu, bez očištění i včetně očištění o vliv počasí a paroplynové elektrárny Počerady.

Plyn - týdenní změna (dlouhodobá)

Plyn - týdenní změna (dlouhodobá)

Změny týdenní spotřeby plynu oproti průměru 2017-2021, bez očištění i včetně očištění o vliv počasí a paroplynové elektrárny Počerady.

Plyn - měsíční změna (meziroční)

Plyn - měsíční změna (meziroční)

Meziroční změny měsíční spotřeby plynu, bez očištění i včetně očištění o vliv počasí a paroplynové elektrárny Počerady.

Plyn - měsíční změna (dlouhodobá)

Plyn - měsíční změna (dlouhodobá)

Změny měsíční spotřeby plynu oproti průměru 2017-2021, po očištění o vliv počasí.


Obnovitelné zdroje

Aktuálně FVE a VTE

Aktuálně FVE a VTE

Výroba fotovoltaických a větrných elektráren v ČR za posledních 9 dní.


Twitter Facebook