KOMPLEXNÍ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

Open Data a Analýzy

Zdroje dat a metodika

Elektrická energie:

Data spotřeby elektrické energie získáváme od společnosti ČEPS, a.s., která je zveřejňuje na svých webových stránkách www.ceps.cz.

Spotřeba elektrické energie je výrazně závislá na počasí (především na teplotě a slunečním záření) a pro vyhodnocení skutečných úspor či nárůstu spotřeby je potřeba data nejdříve o tento vliv očistit. To provádíme převedením jednotlivých hodinových hodnot spotřeby na dlouhodobý průměr hodnot meteorologických prvků v odpovídající roční a denní době. Potřebné závislosti spotřeby na počasí získáváme pomocí statistických modelů na základě historických dat. Meteorologické vstupy jsou zpracovány se zohledněním hustoty obyvatel v jednotlivých oblastech ČR, tak aby lépe odrážely vliv na spotřebu elektřiny. Výsledné statistiky (změny spotřeby) jsou vyhodnocovány pro týdenní, měsíční, či delší intervaly, aby byla zajištěna větší robustnost výstupů (omezení náhodných vlivů).

Jednotlivé grafy jsou aktualizovány vždy následující den po skončení zobrazovaného období (týdenní hodnoty v pondělí, měsíční hodnoty první den dalšího měsíce apod.) do 14:00.

Plyn:

Hodnoty spotřeby plynu získáváme od Energetického regulační úřadu, který je zveřejňuje ve „Zprávách o provozu“ na webových stránkách www.eru.cz. Tato data jsou finální, nicméně zveřejňována s určitým zpožděním. Aktuální data získáváme od společnosti NET4GAS, s.r.o.,  (www.net4gas.cz), ta obsahují od později zveřejněných oficiálních dat určitou odchylku, kterou nicméně statistickými metodami snižujeme, a její velikost je poté ve většině případů výrazně pod 1 %. Hodnoty spotřeby dále očišťujeme o vliv počasí. Metodika očištění je analogická očištění spotřeby elektrické energie, s rozdílem, že při očištění pracujeme s denními hodnotami (hodinové hodnoty spotřeby plynu nejsou dostupné).


V rámci spotřeby plynu sledujeme také spotřebu paroplynové elektrárny Počerady. Tato elektrárna spotřebovává plynu poměrně velké množství (okolo 5% celkové roční spotřeby ČR), nicméně její spotřeba se řídí jinými pravidly oproti domácnostem či standardním firmám (vliv počasí, tendence k úsporám). Proto uvádíme i data a analýzy spotřeby ČR bez této elektrárny. Výsledné statistiky pak lépe odrážejí například celkové tendence k úsporám.  Hodnoty spotřeby plynu elektrárny Počerady získáváme od společnosti ČEZ, a. s., která je zveřejňuje na svých webových stránkách (www.cez.cz).


Grafy spotřeby plynu jsou aktualizovány stejně jako grafy spotřeby elektřiny – denní hodnoty následující den, týdenní hodnoty v pondělí, měsíční hodnoty první den dalšího měsíce, vždy do 14:00.

Obnovitelné zdroje:

Data výroby obnovitelných zdrojů získáváme, stejně jako data spotřeby elektrické energie, od společnosti ČEPS, a.s., (zveřejňovaná na www.ceps.cz). 


Grafy výroby obnovitelných zdrojů jsou aktualizovány vždy každý den po půlnoci, do 01:00, doplněny jsou hodnoty za předcházející den.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook