KOMPLEXNÍ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

Energetika

Obnovitelné zdroje

Vítr je jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů energie. Jeho efektivní energetické využití je díky proměnlivosti atmosférického proudění spojeno s nemalými náklady, které je třeba vynaložit na omezení vlivu kolísání výroby na stabilitu sítí a obchodování s elektřinou. Minimalizaci těchto nákladů mohou pomoci predikce společnosti Amper Meteo zejména tím, že významně pomáhají při zmenšování rozdílů plánované a skutečné výroby. Údaje z numerických předpovědních modelů jsou přitom uzpůsobovány přímo pro dané místo i ve složitých orografických oblastech Evropy.

Předpověď výroby slunečních elektráren je významná jak pro samotné výrobce, tak i pro obchodníky s elektřinou vyrobenou v těchto zdrojích. Přitom vlastní určení konkrétního příkonu od Slunce patří při proměnlivém počasí k jednomu z nejobtížnějších úkolů současné meteorologie. Společnost Amper Meteo se předpovědí výroby solárních elektráren zabývá již řadu let, přičemž využívá vlastní metodu minimalizace odchylek. Předpovědní postupy, jejichž základem je zpracování špičkových numerických předpovědních modelů, zohledňují současně i historii výroby a charakteristiky jednotlivých fotovoltaických zařízení. Výsledkem jsou predikce, poskytující zákazníkům společnosti významnou konkurenční výhodu.

Předpovědi výroby fotovoltaiky a větrných elektráren jsme schopni při přání zákazníka poskytovat každých 15 minut, jelikož jsme vyvinuli systém velmi krátkodobé předpovědi (tzv. nowcastingu), který úspěšně používáme pro široké spektrum zákazníků. Všechny předpovědi jsou hlídány zkušenými meteorology, kteří v případě nesouladu modelů se skutečností či očekáváním jsou schopní úspěšně zasáhnout a danou predikci upravit.

Teplárenství

Předpověď spotřeby energií je velmi komplexní záležitost, do které se promítají jak socioekonomické vlivy, tak i počasí. Zejména v chladné polovině roku role počasí podstatně narůstá vlivem kolísání vnější teploty, omezení slunečního svitu, inverzí apod. Proto společnost vyvinula pro oblast teplárenství postupy, které při propojení s moderními metodami měření a regulace mohou přinášet významné úspory. Zdrojem úspor je přitom především optimalizace výroby tepla umožňující snížení spotřeby paliv a elektřiny v teplárnách či výtopnách. Společnost Amper Meteo dodává příslušné informace od základní patnáctidenní předpovědi teploty vzduchu na základě multimodelu až po specifické předpovědi spotřeby energie či plynu.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook