KOMPLEXNÍ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

Finančnictví

V oblasti finančnictví mají předpovědí počasí zásadní význam zejména pro pojišťovny, kde mohou včasná varování před nepříznivými jevy ušetřit náklady i starosti jak pojištěncům, tak i samotným pojišťovnám. Není proto překvapivé, že součástí služeb poskytovaných některými pojišťovacími ústavy, je i služba včasného varování před meteorologickými jevy, které mohou způsobit významné škody na majetku pojištěnců. Předpovědní podklady pro takové systémy může dodat společnost Amper Meteo. Jedná se zejména o varování před následujícími jevy:

  • bouřky doprovázené silným větrem, lijáky nebo krupobitím,
  • silný vítr,
  • silné deště schopné způsobit povodně,
  • počasí spojené se zvýšeným rizikem požárů,
  • náhlé změny teplot,
  • vydatné sněžení
  • námrazové jevy, zejména ledovka a silná námraza

Cílem je přitom umožnit pojištěncům učinit včas taková opatření, která mohou omezit vzniklé škody nebo jim úplně předejít. Podle typu meteorologického jevu může být varování k dispozici v časovém rozmezí řádově několika dní až do 15 minut před příchodem extrémního jevu.

Společnost je také schopna zpracovávat klimatologické posudky, které může vyhodnotit jednotlivé jevy do minulosti nebo stanovit rizikové oblasti s výskytem určitých jevů. Amper Meteo je zkušená v oblasti zpracování velkého objemu dat nejen z oblasti meteorologie, ale i finančnictví a je schopná kvalitní datové analýzy (např. nalezení chyb či nestandardního chování).

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook