KOMPLEXNÍ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY

Novinky

Češi odložili začátek topné sezóny, čím dál více snižují spotřebu plynu i elektřiny   6.10. 2022

Ve třetím kvartále se ještě více zrychlil pokles spotřeby plynu, po očištění o vlivy počasí meziročně o 20 procent. A to díky odložení topné sezóny, ale zřejmě také kvůli ukončení nerentabilní činnosti některých firem. V posledních měsících se výrazněji propadá také spotřeba elektřiny a roste zájem o fotovoltaiku.

Spotřeba plynu v Česku ve třetím čtvrtletí po očištění o vliv počasí meziročně poklesla o 20 procent. „Velký vliv na to mělo odložení začátku topné sezóny v mnoha domácnostech i firmách, a to i přesto, že bylo letošní září chladnější o 1,4°C oproti minulému roku,“ uvádí Kamil Rajdl, analytik společnosti Amper Meteo.

Od začátku roku se spotřebovalo o 18,6 % méně plynu (včetně paroplynové elektrárny Počerady). Toto číslo z části ovlivňuje počasí, a proto je nutné ho očistit o jeho vliv. To nakonec znamená úsporu okolo 13,2 %. Z analýzy posledních měsíců vyplývá, že velikost úspor se postupně zvětšuje.

„Významný nárůst cen zemního plynu, ale také reálné riziko jeho nedostatku v příštím roce, spustily ve třetím čtvrtletí nevídanou vlnu zájmu o alternativní paliva, která by mohla nahradit zemní plyn. Zejména velkoodběratelé z řad velkých průmyslových podniků aktuálně řeší existenční potíže způsobené neúnosně vysokými – a na rozdíl od malých a středních podniků stále nezastropovanými – cenami energií. Pokles spotřeby zemního plynu tak může být způsoben nejen cílenými úspornými opatřeními, ale také ukončením výrob mnoha spotřebitelů, jejichž výrobky přestaly být rentabilní. Jsme přesvědčeni, že podpora velkých podniků na úrovni podpory malým a středním podnikům ze strany české vlády je nezbytnou pro zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu a zaměstnanosti v ČR,“ upozorňuje předseda představenstva Amper Savings Martin Nádeníček.

Významně čísla ovlivnila také výroba elektrické energie v paroplynové elektrárně Počerady. V červenci spotřebovala tato elektrárna meziročně méně plynu, naopak v srpnu a září došlo k jejímu nárůstu. V srpnu se dokonce podílela na celkové spotřebě plynu z 13,7 %. Od začátku roku spotřebovala meziročně elektrárna Počerady o 34 % méně plynu.  Celkově se podílela na spotřebě plynu od začátku roku z 5 %.

Elektřina: větší pokles než v předešlém období

V případě elektřiny je nyní poprvé od první vlny covidu vidět další větší pokles. Mezikvartálně klesla spotřeba elektřiny o 2,6 % a meziročně dokonce o 4,1 %. Z jednotlivých měsíců v Q3/2022 byl nejvýraznější pokles zaznamenán v září, kdy spotřeba elektřiny klesla o 2,5 %, ale při očištění o vliv počasí dokonce o 5,6 %. Letní snížení spotřeby pak můžeme přisoudit omezení užívání klimatizace v důsledku jejího drahého provozu. V červenci byl pokles spotřeby elektřiny očištěné o vliv počasí o 3,7 % a v srpnu o 2,9 %.

Od začátku roku jsou úspory celkově zatím malé a to 1,2 %, ale klesající trend, který byl zaznamenán od počátku června, dále pokračuje a ještě se prohlubuje. Oproti předcovidovému období (rok 2019) je pokles očištěné spotřeby elektřiny od začátku roku už větší a to o 2,9 %.

„V budoucích letech očekáváme významný pokles spotřeby elektrické energie (zejména v letních obdobích) z důvodu dramaticky rostoucího instalovaného výkonu střešních fotovoltaických elektráren. Vysoké ceny elektřiny a již relativně nízké pořizovací náklady zajišťují návratnost této investice často v nižších jednotkách let, a to i bez jakýchkoliv dotačních podpor. V současné době se tak pro obrovský zájem na trhu často setkáváme s nedostatkem materiálu i instalačních kapacit,“ doplňuje Martin Nádeníček.


kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook